> Početna > Manifestacije

Manifestacije

Dani Humora ožujak, 2015.

Priredba „Dani humora“ jedina je manifestacija takvog karaktera u Županiji i jedna od rijetkih u Republici Hrvatskoj. Održavanje ove manifestacije već je planirano za 27., 28. I 29. Ožujka. U ova tri dana održati će se već tradicionalna izložba karikatura, predstava za djecu, te stand-up comedy show za odrasle.

Cilj ove manifestacije je promicanje i očuvanje tradicije humoristično-satiričnog izražaja kroz formu karikature i šaljivog teksta, a sve u svrhu da bi dvadeset godišnja tradicija održavanja ove priredbe i dalje opstala i ostala nova i nadahnuta u umjetničkom i stvaralačkom smislu. Priredba je svojim sadržajem i prije svega kvalitetom, ušla u kalendar kulturnih događanja u Krapinsko-zagorskoj županiji. Za ovu manifestaciju, u tekućoj su godini zatražena i sredstva Ministarstva kulture RH.

 

ORONOTA svibanj, 2015.

Glazbena manifestacija Oronota – Festival pjevača amatera s područja Krapinsko-zagorske županije i šire. Festival se održava dvadeset godina u kontinuitetu i tradicionalno se održava zadnju subotu u mjesecu svibnju. Audicija prijavljenih kandidata provodi se u skladu sa Pravilnikom glazbenog festivala mladih pjevača amatera „Oronota“. Natječaj radi prijave kandidata Učilište će raspisati početkom mjeseca ožujka. Festival bi se naredne godine planirano trebao održavati 29. I 30. Svibnja. I za ovu su manifestaciju zatražena su sredstva Ministarstva kulture RH.

 

Tjedan Edukativnog kazališta, listopad 2015.

Učilište se u tekućoj godini na zanimljiv način uključilo u obilježavanje Tjedna cjeloživotnog učenja, i to organizacijom tri edukativne predstave za djecu 3-14 godina starosti.

Kroz ovu manifestaciju Učilište je zapravo spojilo obrazovnu i kulturnu djelatnost, te su u njoj sudjelovale mnoge institucije s područja Grada, a i šire. Mnogi poduzetnici s područja Grada dali su svoj financijski doprinos. Naredne godine planira se proširivanje ove manifestacije na širi spektar dobnih skupina.

Učilište Magistra (Zagreb)
Škola tambure - Škrinjica
Banner4
Versus jezici